Printējams “Domino Alfabēts”

1,91 

Komplektā ietilpst 34 domino kartītes. Burtam pievienojams attēls, kurš sākas ar šo burtu.

Lai jums priecīga kopā būšana!