Printējama darba lapa un kartītes “Sēnes”

1,56 

Materiāls Latvijā biežāk sastopamo sēņu apguvei – beka, pūpēdis, baravika, apšubeka, gailene, vilnītis, bērzlape, mušmire, zaļā mušmire.

Apjoms: 3 darba lapas (sēņu nosaukumi ar drukātiem lieliem, drukātiem maziem un rakstītiem maziem burtiem), 9 kartītes ar sēnes attēlu un nosaukumu, 9 kartītes ar sēnes attēlu vienā pusē un nosaukumu otrā pusē.

Darba lapas izmantojamas izgriežot zilbītes, salīmējot sēņu nosaukumus pie attiecīgā attēla un blakus uzrakstot nosaukumu ar roku.
Kartītes ar attēlu un nosaukumu var izmantot gan attēlam piemeklējot pareizo nosaukumu, gan papildus arī vēl sēnes attēlu pārgriežot uz pusēm, lai veidotu puzli.
Kartītes ar attēlu vienā pusē un nosaukumu otrā ir paredzētas bērniem apgūstot sēņu nosaukumus pašmācības ceļā – nosauc sēnes nosaukumu un otrā pusē izlasa atbildi.