Printējams LOTO “Lieldienu zaķu alfabēts”

1,91 

Loto sastāv no 6 veidu pamatnēm ar dažādiem zaķiem, 33 alfabēta burtiem un skaņām Dz, Dž, Ie.

Lai jums priecīga kopā būšana!