3 krāsojamās grāmatiņas “Ūdens diena”

1,92 

Komplektā ietilps 3 veidojamas un krāsojamas grāmatiņas. Katra grāmatiņa sastāv no vienas krāsojamās darba lapas no abām pusēm. Darba lapa ir jāizkrāso, tad jāizgriež pēc kontūras, jāsaloka un jāsalīmē grāmatiņa, kura paliek bērnam kā informatīvs materiāls.

  1. grāmatiņas “Ūdens tilpnes” attēli – dīķis, ezers, strauts, upe, jūra, okeāns;
  2. grāmatiņas “Kā es varu taupīt ūdeni”;
  3. grāmatiņa “Ūdens izmantošana”.